DALI-2总线电源

zc-psu-70

·为DALI和DALI-2总线供电
·已获得DALI-2认证
·适用于DALI和DALI-2控制系统
·遵循 IEC 62386-101, Ed. 2.0 设计标准
·每个提供70mA的电流
·支持最多4个并联使用, 以实现更多的设备接入
·内置安装使用

产品范围

型号                                  描述

zc-psu-70                         DALI-2 总线电源, 70mA

规格

供电                     220~240V~50Hz

控制系统              DALI-2

保证供电电流       70mA

最大供电电流       90mA

输出电压              16.5V

连接                     0.15~1.5mm²

                             Strip 8~9mm

工作温度              0 to 50℃

外壳材质              PC

电气类型              Class II

安装                     内置式

防护等级              IP 20

兼容标准              IEC 661558-2-16   

                            IEC 62386-101 Ed 2.0

                            CISPR 15               

                            EN 55015

尺寸(单位mm)

接线图